Κρατήστε με ενήμερο για τα Greek Hotel of the Awards Year 2025

Greek Hotel of the Year 2023

Greek Hotel of the Year 2023

Άλκης Σωτηρίου – Διευθύνων Σύμβουλος Makedonia Palace & Porto Carras