Κρατήστε με ενήμερο για τα Greek Hotel of the Awards Year 2025

Greek Hotel of the Year 2021

Hotel Manager of the Year

Το βραβείο Hotel Manager of the Year απονεμήθηκε στον Γιώργο Σπυρόπουλο, Γενικό Διευθυντή των Electra Hotels & Resorts.