Κρατήστε με ενήμερο για τα Greek Hotel of the Year 2023

Greek Hotel of the Year 2021

Lifetime Achievement Award

Το Lifetime Achievement Award απονεμήθηκε στον Γιώργο Ματσίγκο, Γενικό Διευθυντή της Atrium Hotels.
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter