Κρατήστε με ενήμερο για τα Greek Hotel of the Awards Year 2025

Greek Hotel of the Year 2021

Lifetime Achievement Award

Το Lifetime Achievement Award απονεμήθηκε στον Γιώργο Ματσίγκο, Γενικό Διευθυντή της Atrium Hotels.