Κρατήστε με ενήμερο για τα Greek Hotel of the Year Awards 2024

Greek Hotel of the Year 2023

Greek Hotel of the Year 2023

Μάνος Βατζόλας – Deputy Commercial Director, Sales & Marketing at Domes Resorts