Κατηγορίες & Βραβεία

Αναλυτικά οι κατηγορίες υποψηφιοτήτων στα βραβεία

01. New Hotel / Resort
02. Luxury Hotel / Resort
03. Design Hotel
04. Boutique Hotel
05. Historic Hotel
06. Landmark Hotel [New]
07. All Suite Hotel
08. City Hotel
09. Urban Stay
10. Business Hotel
11. Spa Hotel / Resort
12. Wellness Hotel / Resort
13. Best Destination Resort
14. Summer Hotel / Resort
15. Mountain Hotel / Resort
16. Weekend Escape [New]

17. Romantic Hotel / Resort
18. Adults Only Hotel / Resort
19. Wedding & Honeymoon Hotel / Resort
20. Millenials’ Hotel
21. Sustainable Hotel [New]
22. Best Fine Dining Hotel / Resort
23. Best Villas
24. Unique Stay [New]
25. Best Beach Hotel
26. Best Seaside Hotel [New]
27. Most Scenic Location
28. Budget Friendly Accommodation
29. Best Suite
30. Best Hotel Revamp
31. Special Character Hotel
32. All – Inclusive Resort / Hotel