Κρατήστε με ενήμερο για τα Greek Hotel of the Awards Year 2025

Κατηγορίες & Βραβεία

Αναλυτικά οι κατηγορίες υποψηφιοτήτων στα βραβεία

01. New Hotel / Resort
02. Luxury Hotel / Resort
03. Design Hotel
04. Boutique Hotel
05. Historic Hotel
06. Lifestyle Hotel [NEW]
07. All Suite Hotel
08. City Hotel
09. Urban Stay
10. Business Hotel
11. Spa Hotel / Resort
12. Wellness Hotel / Resort
13. Best Destination Resort
14. Summer Hotel / Resort
15. Mountain Hotel / Resort
16. Weekend Escape
17. Romantic Hotel / Resort
18. Adults Only Hotel / Resort
19. Wedding & Honeymoon Hotel /Resort
20. Millennials’ Hotel / Resort
21. Sustainable Hotel / Resort

22. Gastronomic Hotel / Resort [NEW]
23. Best Villas
24. Unique Stay
25. Best Beach Hotel
26. Best Seaside Hotel
27. Most Scenic Location
28. Budget Friendly Accommodation
29. Best Suite
30. Best Hotel Revamp
31. Concept Hotel [NEW]
32. All-Inclusive Resort / Hotel
33. Digital Guest Experience Hotel OR Smart Hotel [NEW]
34. Extraordinary Curated Experiences Hotel – [NEW]
35. Wine Hotel [NEW]
36. Hideaway Resort [NEW]
37. Retreat Hotel [NEW]
38. Family-friendly Hotel [NEW]
39. Best Hotel Service – [NEW]
40. Best Hotel to Work in – [NEW]
41. Best Hotel Chain [NEW]