Πληροφορίες & Όροι συμμετοχής

Η διαδικασία αξιολόγησης, τα ζητούμενα και οι όροι συμμετοχής των βραβείων

Υποβολή των Υποψηφιοτήτων

Η υποβολή των υποψηφιοτήτων στα Hotel of the Year Awards πραγματοποιείται online στο site των βραβείων www.hoteloftheyear.gr
Για να θεωρηθεί έγκυρη, η υποψηφιότητά σας θα πρέπει, μέχρι τις 18 Δεκεμβρίου 2020:

  1. Nα συμπληρώσετε και να υποβάλετε την online αίτηση υποψηφιότητας.
  2. Να γίνει κατάθεση του ποσού που αντιστοιχεί στις υποψηφιότητες σε έναν από τους τραπεζικούς λογαριασμούς που αναφέρονται στο site και να σταλεί το αποδεικτικό κατάθεσης στο email: [email protected]

Ζητούμενα Υποψηφιοτήτων

1. Περιγραφή & Στοιχεία Υποψηφιότητας

(έως 1.000 λέξεις, κατά προτίμηση στα αγγλικά)

Περιγράψτε τα χαρακτηριστικά του καταλύματος (υποδομές, υπηρεσίες, αρχιτεκτονικό και διακοσμητικό ύφος, αξιοποίηση τεχνολογίας, γαστρονομικές προτάσεις, πράσινες πρακτικές, μέτρα προστασίας από τον Covid-19 κ.λπ.) και τα στοιχεία που το καθιστούν μοναδικό. Χρησιμοποιήστε απλό κείμενο (plain text). Στο κείμενό σας μπορείτε να συμπεριλάβετε links (π.χ. www.hoteloftheyear.gr).

2. Στην Παραπάνω Περιγραφή Υπάρχουν Εμπιστευτικά Στοιχεία;

Εφόσον υπάρχουν εμπιστευτικά στοιχεία, η διοργανώτρια εταιρεία δεν θα προβεί στη δημοσιοποίησή τους, παρά μόνο σε όσους έχουν σχέση με την διοργάνωση και την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων.

3. Φωτογραφίες

Μπορείτε να υποβάλετε έως 10 αρχεία .jpg, μεγέθους μέχρι 3MB ανά αρχείο.

4. Link

Προσθέστε ένα ή περισσότερα ενεργά URL της υποψηφιότητάς σας. (πχ. www.hoteloftheyear.gr).

5. Media-Ready Synopsis

(έως 100 λέξεις)

Σύνοψη της υποψηφιότητάς σας, που μπορεί να δημοσιευθεί σε περίπτωση βράβευσής της, στο site των βραβείων και στα Μέσα της Boussias Communications, με την ολοκλήρωση της τελετής απονομής. Δώστε έμφαση στα μοναδικά χαρακτηριστικά του καταλύματος!

6. Συνοδευτικό Υλικό / Γραφήματα

(προαιρετικά – αρχείο .pdf, έως 5 αρχεία, μέχρι 10 MB το αρχείο)

Συμπεριλάβετε γραφήματα ή άλλο συνοδευτικό υλικό (σε αρχείο pdf) εάν πιστεύετε ότι θα διευκολύνουν το έργο της Κριτικής Επιτροπής και θα συμβάλουν στην καλύτερη κατανόηση και αξιολόγηση της υποψηφιότητας.

7. Case Study Video

(προαιρετικά – αρχείο .mp4, έως 1 αρχείο, έως 50M)

Συμπεριλάβετε σύντομο βίντεο MP4, το οποίο να συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση και αξιολόγηση της υποψηφιότητας.

Κριτήρια αξιολόγησης

  • Αισθητική και λειτουργικότητα υποδομών
  • Ποιότητα, πρωτοτυπία και προσαρμοστικότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών
  • Καινοτομία και διαφοροποίηση από τον ανταγωνισμό
  • Ένταξη στο φυσικό περιβάλλον / Σύνδεση με την τοπική κοινότητα
  • Εφαρμογή αρχών αειφορίας / Αξιοποίηση τεχνολογίας
  • Συνεισφορά στην αναβάθμιση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος

Αξιολόγηση των Υποψηφιοτήτων

Η διοργάνωση και η κριτική επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο και τυχόν ελλείψεις στα στοιχεία των υποψηφιοτήτων. Η κριτική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να επανέλθει για συμπληρωματικά στοιχεία. Τα εμπιστευτικά στοιχεία των υποψηφιοτήτων δεν δημοσιεύονται. Κοινοποιούνται αποκλειστικά και μόνο στα μέλη της κριτικής επιτροπής που θα αξιολογήσουν τις συγκεκριμένες υποψηφιότητες. Οι αποφάσεις και τα αποτελέσματα της κριτικής επιτροπής δεν αμφισβητούνται

Πληροφορίες και Όροι Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα ξενοδοχεία, resorts και άλλου τύπου καταλύματα στην Ελλάδα. Υποψηφιότητα μπορούν να υποβάλουν επίσης οι προμηθευτές και συνεργάτες των παραπάνω εταιρειών (αρχιτεκτονικά γραφεία, εταιρείες marketing κ.λπ.). Κάθε εταιρεία έχει το δικαίωμα να υποβάλει υποψηφιότητα σε όσες κατηγορίες επιθυμεί. H αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων από την κριτική επιτροπή, πραγματοποιείται με βάση τα στοιχεία που έχουν υποβάλει στην online υποψηφιότητα οι εταιρείες. Οι διοργανωτές και η κριτική επιτροπή ουδεμία ευθύνη φέρουν σε περίπτωση ψευδούς ή ανακριβούς δήλωσης ή αποσιώπησης ουσιωδών στοιχείων σε μια υποψηφιότητα

Οι συμμετέχουσες στα βραβεία εταιρείες φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για τις υποψηφιότητες που υποβάλλουν, καθώς και για την αλήθεια, πληρότητα και ακρίβεια των στοιχείων που περιλαμβάνονται σε αυτές. Η διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, μετά την υποβολή των υποψηφιοτήτων, να συγχωνεύσει ή να ακυρώσει κατηγορίες, καθώς και να μεταφέρει υποψηφιότητες σε διαφορετική κατηγορία.

Η διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει στοιχεία του κειμένου της υποψηφιότητας, τα οποία δεν έχουν δηλωθεί ως εμπιστευτικά, σήματα και διακριτικά γνωρίσματα συμμετεχόντων στο πλαίσιο προβολής των βραβείων και των έργων που διακρίθηκαν σε αυτά. Μετά την αξιολόγηση της Κριτικής Επιτροπής, η διοργανώτρια εταιρεία θα ενημερώσει τους συμμετέχοντες για τα αποτελέσματα.

Η διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει μονομερώς τους όρους του διαγωνισμού ή να αναβάλει ή ματαιώσει τη διοργάνωση, σε οποιαδήποτε φάση της, εάν συντρέχει σοβαρός λόγος. Οι συμμετέχοντες στα βραβεία ουδεμία αξίωση δύνανται να προβάλλουν έναντι της διοργανώτριας εταιρείας απορρέουσα από τις ως άνω ενέργειες, καθώς και εν γένει από τη συμμετοχή τους στα βραβεία. Οι συμμετέχοντες, υποβάλλοντας την υποψηφιότητα τους, αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους παραπάνω όρους συμμετοχής, καθώς και τις αποφάσεις της κριτικής επιτροπής, οι οποίες δεν αμφισβητούνται. Οι συμμετέχοντες παραιτούνται κάθε σχετικής αξίωσης τους.

Κριτική Επιτροπή

Τις υποψηφιότητες στα Greek Hotel of the Year Awards αξιολογεί κριτική επιτροπή απαρτιζόμενη από ανθρώπους της ανάπτυξης, σχεδιασμού και λειτουργίας ξενοδοχείων, αρχιτέκτονες και διακοσμητές καθώς και από δημοσιογράφους και εκπροσώπους του travel business & lifestyle από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Κόστος Υποφηφιότητας

1η υποψηφιότητα: 350€ + 24% Φ.Π.Α.

Πακέτο 3 υποψηφιοτήτων (1 δωρεάν): 700€ + 24% Φ.Π.Α.

Πακέτο 8 υποψηφιοτήτων (3 δωρεάν): 1.750€ + 24% Φ.Π.Α.

Από 9 υποψηφιότητες και άνω : 205€ + 24% Φ.Π.Α.


* Το ποσό που καταβάλει η εταιρεία για την εγκυρότητα της υποψηφιότητας της είναι μη επιστρέψιμο.

Χρυσός Χορηγός

Με την υποστήριξη του

Υπό την Αιγίδα

Διοργάνωση

Χορηγοί Επικοινωνίας

Official Publication

Hotel & Restaurant