Επικοινωνήστε μαζί μας

Μάθετε σήμερα τα οφέλη της χορηγίας ή της υποψηφιότητάς σας!

Πληροφορίες

Βανίτα Τσαμπά, τηλ.: 210 661 7777 (εσωτ. 111), e-mail: [email protected]

Χρυσός Χορηγός

Με την υποστήριξη του

Υπό την Αιγίδα

Διοργάνωση

Χορηγοί Επικοινωνίας

Official Publication

Hotel & Restaurant